Virtual NPP

Diarienummer 2018-02207
Koordinator WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 5 002 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA Spring 2018 - R&D&I Project

Syfte och mål

Projektet kommer med VR, AR och MR utveckla utbildningsinsatser för personal på kärnkraftverken i Norden. Teknologin kommer att användas för träningsinsatser vid stora reparationsprojekt på kärnkraftverk globalt. Projektet skall introducera och utvärdera den virtuella teknologin inklusive beaktande av UX design och är ett viktigt steg för en digitalisering inom kärnkraftsindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall leverera VR/AR-baserade redskap för att skapa och skräddarsy utbildning och träning för personal inom energisektorn i allmänhet och särskilt för arbete i komplexa och svåråtkomliga miljöer i kraftverk. Skapade förutsättningar för utveckling av utbildning/träning för verksamheter med höga krav på person- och anläggningssäkerhet. Utveckla möjligheten att noggrannt mäta stråldos under ett typiskt reparationsuppdrag och utveckla interaktivitet med skärmar och vägval så att eleven kan påverka mottagen stråldos. Även pedagogisk utvärdering görs.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att starta med en kick-off hos Westinghouse där parterna får en tydlig genomgång av målsättning samt respektive parts delmål. Parallella aktiviteter kräver tät uppföljning och formen för det beslutas av parterna under kick-off mötet och projektledaren blir sammankallande. En del moment i projektet kräver en tät kontakt mellan parterna som t ex stråldosberäkning och visualisering och för de delarna upprättas arbetsteam.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.