Virtual NPP

Diarienummer 2018-02207
Koordinator WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 5 002 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri