VINNOVA-finansiering av FunMat VINN Excellence Center etapp 3

Diarienummer 2012-01025
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Integrera forskning och utveckling mellan universtetet och företagen i alla projekt. Utveckla för att behålla vår status som ett internationellt ledande laboratorium för excellens i materialvetenskap: en rad olika film deponeringsmetoder från ytmodifiering med monolager till wafer eller template produktion, state of the art analytiska instrument (förbättrade mot högre resolution och mera avancerad analytisk funktionalitet). Ledande teoretisk modellering och simulerings kapacitet. Aktivit diskutera nya innovativa centrumbildningar.

Resultat och förväntade effekter

Beläggning av hårda och täta ytskikt vid lägre substrattemperatur Nya beläggningar för skärande verktyg, utvecklade och skyddade av patent, är nu i produktutvecklingsstadiet hos industrin. Ny generation av HIPIMs baserade ytskikt från familjen TiAlMN (M= Cr, Si) med förbättrade egenskaper och livslängd i verktyg som skär med stor hastighet. En ny plattform av SiC-FET sensorer ger ökande selektivitet. Ti3SiC2 ohmska kontakter till SiC-FETs belagda med sputtring från bara ett (Ti) target. Monolager grafen på SiC dekorerad med metall ökar selektiviteten.

Upplägg och genomförande

För varje projekt bildas ett nätverk som involverar små och stora företag, en eller flera universitetsgrupper och konsulter från institut. åtminstone en stark industripartner finns som drivkraft till resultat i projektet. Partnerskap med stark konkurrens undviks. Industrins projekmål ska vara klart definierade med kommersiella intressen. Forskarna ska vara öppna för industrins behov och lösningar. Forskarna förmedlar rapporter över innovationer till sina industripartners och utarbetar tillsammans med dom skisser till patentansökningar.

Externa länkar

http://www.liu.se/forskning/funmat?l=en

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.