VINK - Virtuell Integrerad Kompressordemonstrator

Diarienummer 2014-00896
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9633 R&T Engineering Methods
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Nätverk med akademi och företag behövs för att svara mot de krav på tvärvetenskaplighet som krävs för att angripa dagens och framtidens problemställningar. Projektets karaktär där resultat och problem kommuniceras mellan aktörerna leder till utmaningar i att dela resultat och förstå problematiken över disciplingränserna på ett konkret sätt. Resultatet av förbättring av aerodynamiken på en komponent på detta sätt översätts inte omedelbart till hur mycket bränsle som sparas, men genom motormodeller kan detta tas fram.

Resultat och förväntade effekter

Utveckling av sammansatta system görs framförallt inom ramen för större företagssamarbeten där man är mycket mån om att inte förlora sin IPR till konkurrenter och därför håller tillbaka informationsflödet. VINK ger möjlighet att ta fram förutsättningar för disciplininriktade forskningsprogram som exempelvis behöver laster, randvillkor, temperaturer som indata för att kunna genomföra relevanta studier. Som en del av VINK har en öppen geometri tagits fram gemensamt av högskolorna, där inget företagsmaterial finns inbäddat. Denna kommer att kunna delas fritt inom akademin.

Upplägg och genomförande

Ett projekt sattes upp med gemensam inriktning på att ta fram en modell av en kompressor för en avanceratd flygmotor. Deltagarna tog sig an olika delar av detta utifrån sin inriktning och lämplighet, och sedan delar data. Lite bredare roll med att föreslå arkitektur, samt hjälpa till med produktstruktur och målbild, togs av ingående företag. Att arbeta över gränserna på detta sätt ledde till utmaningar, men också till att resultatet i bredd ligger utanför vad en enskild aktör kan få fram. En lärdom är att tydlig projektstyrning och tid till att mötas är viktiga framgångsfaktorer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.