Vi är Farsta

Diarienummer 2013-05493
Koordinator IMPACTHUB STOCKHOLM AB - Impact Hub STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 597 240 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utforska möjligheten till och förutsättningarna för att främja ungt entreprenörskap i förorterna. Vi har testat en ny metod för att hjälpa unga entreprenörer i Söderort, där det ingick tillgång till en kontorplats, ett stipendium för att investera i företaget, workshops om entreprenörskap, en lokal mentor och hjälp av ett team universitets studenter. I projektet har vi använd metoden som pilot med fem unga entreprenörer från Söderort.

Resultat och förväntade effekter

Entreprenörerna fick hjälp med att skriva en affärsplan, sammansätta en budget, träning i säljteknik samt en inblick i relevanta områden med mera. Genom sina mentorer och sammankomster med andra samarbetspartner fick entreprenörerna utvidga sina respektive kontaktnätverk. Projektet deltog även med framgång i Kulturveckan i Farsta. Alla entreprenörer har nått längre i sin planering, och de förväntade effekterna är en ökad möjlighet för de att lyckas med sina affärsidéer samt att de ska inspirera andra. Ett annat förväntat resultat är en större medvetenhet kring ungt företagande.

Upplägg och genomförande

Projektet var utformat som en småskalig inkubator för unga entreprenörer från Söderort. Projektet drevs av två projektledare från Impact Hub Stockholm och fyra praktikanter från universitetet som bistod fem ungdomar med att utveckla sina affärsidéer. Entreprenörerna fick stöd i form av rådgivning från praktikanterna samt från en individuell mentor och har deltagit i workshops och gästföreläsningar från utvalda aktörer ifrån näringslivet. I kombination med en stipendium på SEK 10.000 för att investera i deras företag, har lett till framgång i utveckling som unga entreprenörer.

Externa länkar

Ny hemsida med drömmar samlad i dream markets. Startsida med mer information om Starta Farsta programmet och profiler av deltagare (Nicci, Umed, Haisam, Ida, Roy).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.