VFT1 - InnovationskontorEtt LiU 2014

Diarienummer 2013-05646
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 2 517 365 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vid LiU produceras forskningsresultat och annan kunskapsmassa, som kan utgöra utgångspunkt för utveckling av näringslivet, och därmed också sysselsättningen, både regionalt och nationellt. Det har funnits ett gap mellan forskningsresultat och mogna skeden, då företag kan växa organiskt eller med hjälp av riskkapital. Målet med projektet är att genom att välja ut projekt med god potential, samt formulera och verifiera affärshypoteser till en mognad då de kan överleva på marknadsmässiga villkor.

Resultat och förväntade effekter

Under 2014 har 107 idéer granskats och 54 st. har förädlats inom VFT1-programmet. Detta har resulterat i 12 bolagsbildningar inom skilda områden som: halvledarelektronik, visualisering av medicinska data, mailklient, videoprocessning och trafiksäkerhet. Vi bedömer dessa bolag som lovande och livskraftiga; vissa är redan antagna till företagsinkubatorn LEAD och andr är under utvärdering till detta.

Upplägg och genomförande

VFT1-projektet är en integrerad del av InnovationskontorEtts innovationsrådgivning riktad mot forskare och studenter vid Linköpings Universitet. Arbetet sker i dialogform mellan idéägaren ochden ansvarige affärsutvecklare. Stöd lämnas dels enligt ett förenklat förfarande i tidiga skeden, och dels med ett mer formaliserat förfarande inkluderande skriftliga bedömningar också från andra lärosäten. VFT-programmet har nu väsentligen funnit sina former, även om det fortfarande uppdateras i detaljer.

Externa länkar

InnovationskontorEtt - Forskare

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.