Verendus attackerar Europa

Diarienummer
Koordinator VERENDUS SYSTEM AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Verendus har fortsatt anpassningen av befintliga produkter efter landspecifika önskemål samt kommit vidare i arbetet med nya kompletterande produkter såsom leverantörsstöd och portaler. Projektet skapade möjlighet till konkretare fördjupning i potentiella marknaderna samt utökade kontakter med kunder/samarbetspartners i andra länder. Nyutveckling av produkter efter krav från Europeisk och inhemsk marknad har skett och kommer fortsätta. Vi har fått våra första testkunder utanför Sverige och Norge. Bla. Franska, Tyska och Finska intressenter har granskat produkterna.

Resultat och förväntade effekter

Verendus har växlat upp med fler anställda, fler kunder, ytterligare produkter och högre omsättning, vi tror på en omsättning mellan 3,5-4 miljoner 2013. Affärsmodeller och innovativa produkter som inte finns i branschen tidigare har lanserats. Projektet har också påverkat Verendus möjligheter inte bara internationellt utan också i Sverige genom mer underbyggda beslut om utveckling och eget produktutbud. Bland annat kring utveckling av ytterligare en produkt under 2014. Lärdomar har dragits om företagets internationella satsning med mer långsiktiga strategier.

Upplägg och genomförande

Under projektet anställdes en projektledare/affärsutvecklare för att driva arbetet kring vår internationalisering och våra produkter framåt. En utvecklare/programmerare kontrakterades för uppdrag och ytterligare en utvecklare anställdes under perioden. Uppdraget var att stödja affärsmässiga upplägg tillsammans med Europas ledande husvagn- och husbilstillverkare samt anpassa befintliga produkter. Ett fortsatt nätverkande/uppsökande har varit av vikt (och lyckat) under projektet. Något mer resurser har behövt läggas på landsanpassning av produkterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.