Venture Cup 3.0

Diarienummer 2015-06757
Koordinator Stiftelsen Venture Cup Sverige
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa starkare värdeerbjudanden till Venture Cups intressenter, samt att säkerställa att det stöd som erbjuds till entreprenörerna är relevant och värdefullt. Hypoteserna från marknadsundersökningarna är validerade, och värdeerbjudandet till Venture Cups intressenter har utvecklats till att lansera en uppdaterad tävling och det nya digitala communityt Venture Cup. Resultaten ska vidareutvecklas i nästa steg, mot det långsiktiga målet med en lönsam affärsmodell.

Resultat och förväntade effekter

Projektåret har genom att noggrant analysera användarnas behov resulterat i lanseringen av en uppdaterad tävling, och ett interaktivt digitalt tävlingscommunity för tidiga idéer och startups. Den uppdaterade tävlingen kompletterar det befintliga stödsystemet bättre och adderar större möjligheter för studenter och forskare att testa och utveckla sina idéer mot marknaden. Projektet utgör ett första steg mot det långsiktiga målet; en kvalitativ nordisk tävling för affärsidéer och startups.

Upplägg och genomförande

Det övergripande ansvaret för projektet har legat på Venture Cups nationella ledningsgrupp. Därtill har tre arbetsgrupper tillsatts, för att värna om både regionala och nationella perspektiv. Arbetsgrupperna har arbetat utifrån områdena tävling, marknad och finansiering. Två interna konferenser har genomförts där samtliga anställda medverkat. Under projektets gång har vi kontinuerligt testat våra hypotester mot våra intressenter för att validera och verifiera parallellt med utvecklingen.

Externa länkar

Resultatet av en uppdaterad tävling, och ett interaktivt digitalt tävlingscommunity för tidiga idéer och startups.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.