Venture Cup 2011-2012

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Venture Cup Sverige
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla Venture Cups verksamhet inom designområdet, utforska hur design som förhållningssätt och metoder kan användas för att designa om VCs verksamhet så att den öppnar upp för innovation och entreprenörskap. Målet med projektet var att få ökad insikt och kunskap, både för Venture Cups projektledning men även för användarna om hur design kan användas i verksamhetsutveckling. Venture Cup ville stärka designkonceptet på bred front genom att skapa en allmän medvetenhet om designprocessen med huvudledorden ´användarvänlighet och funktion´.

Resultat och förväntade effekter

Ett av huvudresultaten av designprojektet är att Venture Cup har fått möjligheten till en utvärderings-, design- och utvecklingsprocess. Genom två tävlingsprocesser per år med fyra olika tävlingskategorier och en bättre designad process, är vår förhoppning att Venture Cup kommer öka antalet tävlande och också öka sannolikheten att fler deltagare startar hållbara tillväxtföretag. Projektet med att främja designprocessen inom innovation och entreprenörskap har dels utvecklat Venture Cup som organisation & skapat en större designmedvetenhet som arbetsprocess hos deltagarna

Upplägg och genomförande

För att främja design inom innovation och entreprenörskap har Venture Cup: 1) Utvecklat Venture Cups verksamhet - implementering av ny designad process och verktyg 2) Skapat en designpolicy mot innovation och hållbarhet 3) Riktade satsningar inom design (professionella nätverket, Venture Cups utbildningsprocess, satsningar mot designutbildningar, nya guidlines och mallar, evenemang - förebilder och nya format) 4) Samarbete med SVID

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.