Värdebaserad upphandling

Diarienummer 2015-02544
Koordinator SERUS AB
Bidrag från Vinnova 265 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet presenterar en modell för att upphandla effekter och värdeskapande insatser, inkluderande två kravspecifikationer som fungerar som exempel för denna typ av upphandling. Detta sätt att upphandla har ännu inte prövats på det sätt som projektet visar på att det går - legalt, efterfrågestyrt och konceptuellt. Ett sätt att upphandla social innovation.

Resultat och förväntade effekter

Modellen presenteras i en rapport i vilken bakgrunden till och innebörden av värdebaserad upphandling, två case, ett om minskad tandvårdsrädsla och ett om hållbart nötkött samt relaterade kravspecifikationer presenteras. Vi har visat på att konceptet beviskedja och SROI kan appliceras på upphandlingslogiken. Vi har analyserat och sammanfattat möjligheter, internationella erfarenheter samt juridisk expertis inom området och formulerat en modell för värdebaserad upphandling och social innovationsupphandling.

Upplägg och genomförande

I dialog med Region Östergötland, olika upphandlingsansvariga samt andra aktörer har vi undersökt intresset för värdebaserad upphandling samt format modell enkel att applicera. Genom juridisk expertis är två kravspecifikationer formulerade som visar på hur det i realiteten går att upphandla mer värdebaserat. Ett analysarbete har präglat projektets genomförande. Lärande av internationella erfarenheter (bl.a. new economic foundation) och samverkan med upphandlingsjurister har varit avgörande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.