Vara Digital

Diarienummer 2015-06869
Koordinator VARA KOMMUN - KOMMUNKONTOR VARA
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Syfte och mål

VARA Digital visade möjligheterna med digitala tjänster, höjde digital kompetens som lett till växande digital närvaro och att kommunens digitala tjänster nyttjas av fler. Mer än 300 kommuninvånare deltog, från 13-årig eleven som lärde ut sina kunskaper, till 95-årig kvinna som la in 105-åringen Bojans blogg som favoritsida. En Idéverkstad med projektledning och handledare, ledde till 8 nya samhällsnyttiga digitala tjänsteförslag. Projektet engagerade 13-åriga elever som fick lära ut sina kunskaper, till 95-årig kvinna som la in 105-åringen Bojans blogg som favoritsida. ´

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter - resultat: 3 - 500 nya digitalt kompetenta medborgare - mer än 300 utbildade tio nya e-tjänsteidéer - 8 utvecklades VARA Digital - utvecklad digital tjänst ökat medborgardeltagande i digital Tjänsteinnovation - VARA Digital har mottagit medborgarönskemål ekosystem för samskapande digital Tjänsteinnovation strategi for attitydförändrande arbete for innovationsfrämjande aktiviteter utvecklas konsekvent digitalisering ger förändrade attityder, ökat digitalt kunnande, digitala behovstillfredsställande tjänster, nöjdare medborgare mm

Upplägg och genomförande

VARA Digital visade möjligheter med digitala tjänster och skapade nyfikenhet och kompetens kring dem. Kommuninvånarna bjöds in till kompetenshöjande workshopar, där mer än 300 deltog. Deltagarna kunde ta upp önskemål med handledarna, 1 per grupp om 6-8. Handledare kom från kommunens verksamheter, lärare, personaladministratörer, representanter från kommunens företag, skolelever m fl. En sk Idéverkstad med aktörer som deltagit i projektet, projektledning handledare m fl, ledde till förslag till nya samhällsnyttiga digitala tjänster.

Externa länkar

Projektwebb VARA Digital Supportwebb Vara Digital

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.