Utvinning av oleosin ur rapspressrest; en ny ingrediens som hindrar fettoxidation och stabiliserar emulsioner

Diarienummer 2015-01450
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Utveckla teknik för att utvinna och rena upp oleosin från pressrester från rapsoljeproduktion med bibehållen funktionalitet.

Resultat och förväntade effekter

Våra studier visar att oleosin isolerat från rapspressrest kan användas som emulgeringsmedel med fördelen att det samtidigt hämmar oxidation av känsliga fettsyror bättre än andra emulgeringsmedel. Oxidation av fettsyror är ett problem inom livsmedelsnäringen och kostar varje år ansenliga summor, varför en ingrediens med antioxidativ effekt är åtråvärd. Många befintliga emulgeringsmedel på marknaden har nackdelen att de orsakar allergi eller är animaliska. Oleosin utvinns från rapspressrest, en förnybar råvara som möjliggör en uthållig produktion och bättre ekonomi.

Upplägg och genomförande

Oleosin isolerades framgångsrikt från rapspressrest och pH 12 gav det högsta totala utbytet. De isolerade proteinerna behöll yt-aktiviteten genom processen och kunde stabilisera emulsioner. Oxidationstesterna visade att oleosin hämmar oxidation signifikant bättre än alla de undersökta emulgeringsmedlen i den känsliga linfröoljan. För den mer robusta majsoljan var oleosin en mer effektiv oxidationshämmare jämfört med sojalecitin och Tween 20, medan ingen skillnad kunde ses jämfört med BSA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.