Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump

Diarienummer 2016-03709
Koordinator SaltX Technology AB (f.d Climatewell AB) - SaltX Technology AB
Bidrag från Vinnova 1 202 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt - sommar 2016

Syfte och mål

I detta projekt ska CW (ClimateWell) i samarbete med CIT (Chalmers Industriteknik) exploatera grafens termiska egenskaper och kemiska stabilitet. En ny matris för den, av CW, patentskyddade termokemiska värmepumpsteknologin ska utvecklas. Delmål, Utveckling av: Kostnadseffektiv grafensuspensionstillverkning (CIT). Teknik för tillverkning av sammanhängande grafenflak (CW). Efterbehandling för ökad värmeledningsförmågan mellan grafenflaken (CW och CIT). Integrering av salt i grafenmatris (CW). Ökad effekttäthet med grafenmatris för demonstratorer (CW).

Förväntade effekter och resultat

CW har utvecklat en termisk solfångare som kan minska energiförbrukningen med 90 %, samt en komponent integrerad i gasdrivna varmvattenberedare som kan uppnå en energireduktion på 50 %. Ett lyckat resultat ger förbättrad konkurrenskraft i dessa applikationer. Grafensuspension kombinerat med beläggningsmetod kan vara till stor nytta för många andra industrier. Den strategiska betydelsen för Sverige är att CW kan tillhandahålla en världsunik sorptionsprocess och snabbt leverera ut industriellt tillgänglig teknik till marknaden tack vare redan pågående kundprojekt med stora OEMs.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras uppdelat i 5 arbetspaket: 1.Optimering och utvärdering av grafensuspension 2.Utveckling och utvärdering av tryckteknik av grafensusp på cellulosafibersubstrat 3.Utveckling av härdningsmetod av belagd grafen 4.Saltintegrering i framtagen grafenmatris med post-integreringsinspektion 5.Verifiering och validering av grafenmatris i valda demonstratorer Kunskapsöverföring gör projektgruppen genom att aktivt nätverka och delta i workshops som hålls av SIOGrafen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.