Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump

Diarienummer
Koordinator SaltX Technology AB
Bidrag från Vinnova 1 202 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Projektets syfte var att förbättra nuvarande matrisegenskaper med avseende på värmeledningsförmåga och kostnadseffektivitet, för att därmed öka effektiviteten i tex en solenergidriven värmepump. Målet är att integrera grafen och dra nytta av dess goda värmeledningsförmåga samt dess förmåga att ge styrka och struktur åt SaltX saltmatris. Projektet har vidare resulterat i att hitta metoder för kostnadseffektiv storskalig tillverkning av grafen samt metod för att integrera i saltmatrisen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kommer att resultera i förbättrad konkurrenskraft i SaltX nuvarande tillämpningar, samt öppna helt nya produktområden. Detta tack vare nya produktionsmetoder för grafen och grafenintegrering i saltmatris, samt tack vare de förbättrade prestanda som integrering av grafen inneburit.

Upplägg och genomförande

Grafen har framställts och applicerats med en ny metod (patentsökt) in i saltmatris. Denna matris har analyserats i demonstrator, där masstransport undersökts i SaltX regi. Den erhållna värmeledningsförmågan har mätts hos Chalmers Industriteknik (CIT). Ett nätverk av expertis från universitet och högskolor har byggts upp som kommer att vara avgörande inför ytterligare förbättringar av den grafen-integrerade matrisen. Vidare har kunskap om produktion av grafen samt ytapplicering av grafen byggts upp som kommer att kunna leda till industriell tillverkning av SaltX grafen-integrerade matris.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03709

Statistik för sidan