Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling och tillverkning av biokeramiska pulver för användning vid nervregenerering

Diarienummer
Koordinator BIOARCTIC AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet "Utveckling och tillverkning av biokeramiska pulver för användning vid nervregenerering" har varit att utveckla en stabil process för framställning av kalciumsulfathemihydrat av klinisk kvalitét för produktion av bionedbrytbara implantat för behandling av komplett ryggmärgsskada. Under projektets genomförande har två primära metoder utvärderats för materialframställning och en lovande process för tillverkning utvecklats. Kravspecifikationen för material och slutligt implantat är hög, varpå viss processoptimering återstår.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat av projektet har varit uppbyggande av kunskap kring kalciumsulfat och processer för fasomvandling till gjutbara material för kliniskt bruk. En lovande tillverkningsmetod har utvecklats och kritiska parametrar för materialegenskaper har identifierats och optimerats. Förväntade effekter av projektet är vidareutveckling av tillverkningsprocessen för att nå fulla kravspecifikationen, följt av processverifiering och validering.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet var ambitiöst men väl förankrat hos de olika projektparterna. Projektets stora utmaning har legat i utveckling av en process för framställning av material med väldigt specifika egenskaper. Processutvecklingen gjorde anspråk på större resurser än förutsett och då efterföljande utveckling förutsatte tillgång till färdigutvecklat material, så har inte alla ursprungliga arbetspaket kunnat utföras inom ramen för projektet. All tillgänglig kompetens inom projektet har således inte heller utnyttjats till fullo som planerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03403

Statistik för sidan