Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling och införande av rehabiliterande arbetssätt för en jämlik hälsa

Diarienummer
Koordinator Örebro kommun - Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset
Bidrag från Vinnova 153 009 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att utveckla stabil samverkan i syfte att öka civilsamhällets och offentlig sektors möjlighet/ förmåga att tillsammans arbeta med äldre- och funktionshinderomsorg. Det gör vi genom att utveckla ett nytt rehabiliterande arbetssätt. Projektet delades i steg 1 upp i delprojekt som tagit fram vilka förändringar som behövs inom resp. område. I steg 2 ska förslagna förändringar testas och utvecklas tillsammans i ett avgränsat geografiskt område. I steg 3 skalas det upp i kommunens hela geografiska område. Målet i steg 1 är nått då det finns förslag som ska testas/utvecklas i steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets långsiktiga effektmål är att medborgaren ska kunna leva det liv som hen önskar och att hens självständighet och oberoende stärks. Dessa effekter förväntas först efter steg 3. Resultatet av steg 1 är att det finns förslag till modell och konkret rehabiliterande arbetssätt, samt förslag från övriga delprojekt som i nästa steg ska testas i ett avgränsat geografiskt område. Arbetet som delprojekten genomfört är gediget och det utgör en god grund för den kommande test- och utvecklingsfasen. Vi är där vi förväntade oss att vara.

Upplägg och genomförande

Många medarbetare har deltagit i arbetet, liksom konsulter och medborgare. De senare via fokusgrupper och referensgrupper. Samverkan mellan projektpartners har fungerat bra. Samtliga har varit mycket engagerade. Delprojekten har varit mycket omfattande gällande ansvarsområde, vilket medfört en hög intensitet och takt i arbetet. De startade upp vid olika tidpunkter. Kommunens modell startade upp först och sedan följde de andra. En mer utdragen projekttid hade sannolikt varit att föredra, men samtliga delprojekt har levererat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03389

Statistik för sidan