Utveckling av sälj- och marknadskompetens för Mevia

Diarienummer 2017-05337
Koordinator Mevia AB
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Genom projektet vill Mevia få möjlighet att skapa en framgångsrik process för att kunna sälja sin lösning till kund och därmed öka sin lönsamhet. Utan en fungerande kommunikation-, marknads-, och säljprocess kan inte Mevias lösning göras tillgänglig på ett effektivt sätt och då riskerar patienter, läkare, samhälle och företag inom Life Science att inte ges möjlighet att kunna ta tillvara de fördelar Mevia erbjuder.

Förväntade effekter och resultat

Den långsiktiga nyttan för Mevia är att en hållbar strategi för långsiktigt framgångsrik kundbearbetning skapas. Denna strategi ger förutsättningar för att vår teknik kan bidra till en bättre vård och samtidigt ge Mevia möjlighet att växa och bli ett ekonomiskt bärkraftigt medicintekniskt företag, vilket även skapar tillväxt och arbetstillfällen för Västsverige.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer genomföra projektet genom fyra delmoment Dessa kommer att leda till at vi kan 1.Skapa kvalitativa planer och processer för kommunikation, marknad och försäljning. 2.Utveckla och förstärka vår marknadsbearbetning baserad på framtaget underlag 3.Förstärka vår möjlighet att sälja vår lösning till identifierade kunder och öka vår omsättning Fokus kommer även vara på att nyanställda skall på ett enkelt sätt förstå och kunna vara med i säljprocessen tidigt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.