Utveckling av sälj- och marknadskompetens för Mevia

Diarienummer 2017-05337
Koordinator Mevia AB
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health - Kompetensförstärkning i småföretag 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var för Mevia som saknat en tydlig marknads & försäljningskompetens att nyttja extern hjälp för att tillföra och överföra den kunskapen internt. Syftet var även att skapa den struktur som hjälper vid accelerering av försäljning.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet tog vi fram en kommunikations & Marknadsplan som vi kunnat nyttja för att förtydliga och stärka Mevias erbjudande. Vi har även kunnat använda den för att stötta i en nyanställning

Upplägg och genomförande

Arbetet bedrevs i 4 delar där vi jobbade tillsammans för att få information från bolaget och anpassa detta till spetskompetensen som Perceptive hade med sig in i projektet. Genom projektet har vi fått en tydligare bild om hur vi skall kommunicera och ta vår produkt till marknaden

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.