Utveckling av nästa generation antenner

Diarienummer 2015-05571
Koordinator GAPWAVES AB
Bidrag från Vinnova 1 415 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla en antenn för mobil telekommunikation som har väsentligt bättre prestanda och formfaktor än befintliga antenner på marknaden. Målet var att ta fram en första version av antennen som är producerad med en kommersiellt gångbar tillverkningsmetod som möter kundkraven. Gapwaves har nått framgång i att tillverka antennlager av hög kvalité genom formsprutning i plast i kombination med metallisering. Antennlagerna möter kundkrav som funktionalitet och prisnivå, och därmed har Gapwaves bevisat att tillverkningsmetoden är kommersiellt gångbar.

Resultat och förväntade effekter

Gapwaves har fokuserat på tillverkningsmetoden formsprutning i plast i kombination med metallisering. Dialoger har kontinuerligt hållits med ett flertal potentiella kunder för att förstå marknadens krav. Produkten och tillverkningsmetoden har optimerats för att möta dessa krav. Gapwaves har ansökt om tre patent för att ta tillvara på den kunskap som genererats i projektet. Detta har gjorts i samarbete med patentbyråer. Gapwaves har idag en starkare position på marknaden och listades på Nasdaq First North i november 2016.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre arbetsströmmar 1) Teknikutveckling, 2) Undersökning av kundbehov och 3) Utveckling av immateriella tillgångar. Arbetet har genomförts av Gapwaves egen personal samt konsulter. Gapwaves har rekryterat två nyckelpersoner med en gedigen erfarenhet inom mikrovågsteknik. Gapwaves har tagit hjälp av patentbyråer för att utöka sitt patentskydd baserat på den nya kunskap som genererats under projektets gång.

Externa länkar

www.gapwaves.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.