Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av grafenbaserad antibakteriell yta för medicintekniska produkter - Effektiv, säker och prisvärd

Diarienummer
Koordinator Wellspect AB
Bidrag från Vinnova 2 997 000 kronor
Projektets löptid maj 2020 - mars 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen - Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Syfte och mål

Vårdsrelaterade infektioner (VRI) är ett allvarligt globalt problem som årligen adderar ca €7 miljarder i direkta kostnader för europeisk sjukvård. Majoriteten av VRI kan kopplas till användning av invasiva medicintekniska produkter som koloniseras av bakterier vilket kan leda till infektion och i förlängningen ökad risk för antibiotikaresistensutveckling. En effektiv, säker och prisvärd antibakteriell yta för medicintekniska produkter kommer kunna spara mycket lidande för patienter och kostnader för sjukvården, vilket innebär ett substantiellt kommersiellt värde.

Förväntade effekter och resultat

I tidigare projekt stöttat av SIO-grafen har vi demonstrerat att en yta med upprättstående grafenflingor förhindrar bakteriekolonisation mycket effektivt. Den antibakteriella effekten beror på att grafenet kan punktera bakterier som försöker kolonisera ytan, och denna mekaniska bakteriedödande mekanismen gör denna yta extra lämplig för användning på medicintekniska produkter. Grafenytan har potential att fungera mot de flesta bakterietyper inklusive antibiotikaresistenta stammar - och utan att inducera resistensutveckling eftersom den endast hindrar kolonisering.

Planerat upplägg och genomförande

Planen för detta projekt är att utnyttja en nerskalad produktionsutrustning för att screena fler polymermaterial och grafenkvalitéer (WP1). Vi kommer också undersöka och utveckla förbättrade produktionsmetoder (WP2), utvärdera och karaktärisera de antibakteriella egenskaperna av olika ytvarianter (WP3), och slutligen göra en bedömning av möjligheterna och begränsningarna för att använda den grafenbaserade ytan för medicintekniska tillämpningar (WP4).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 augusti 2022

Diarienummer 2020-00792

Statistik för sidan