Utveckling av ett Akustofores Instrument

Diarienummer
Koordinator ACOUSORT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

AcouSort AB är ett teknologiföretag som grundades för att kommersiealisera IP och teknologier från akustofluidistikforskningen vid LTH i Lund och associerad biomedicinsk applikationsutveckling. I det aktuella projektet har vi produktifierat ett akustofores system för upprening och isolering av partiklar och celler snabbt, skonsamt och i små volymer. Instrumentet är byggt som en plattform, på vilken vi kommer att applicera nya produktidéer inom akustofluidistik. Prototypen fungerar utmärkt och projektet går in i formella designtester och beta testning på fältet.

Resultat och förväntade effekter

Produkten är ett litet självständigt benchtop instrument. Själva akustoforeschipet är utformat som en consumable som lätt kan bytas av användaren. Den formella designtestningen är inte avslutad, men i preliminära tester presterar systemet bättre än specifikationerna. Efter avslutad testning kommer produkten att lanseras på marknaden in en mindre produktionsserie, användas vid diskussioner om vidare industriella utvecklingssamarbeten och som plattform för vår egen produktutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i enlighet med processen för Medical Device produktutveckling med tanke på framtida applikationer. Core teamet arbetar inom AcouSort i Lund. Software och elektronikdesign har skett i samarbete med en extern partner. All hårdvara har köpts och tillverkats externt, med montering och testning inom AcouSort. Genom företagsledningens kontaktnät i Medical Device industrin har vi haft en högkvalificerad styrgrupp, och genom närheten till både teknologi- och applikationsforskningen har vi fått tekniskt stöd under projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.