Utveckling av en forskningsagenda inom öppen innovation med fokus på aktionsforskning

Diarienummer 2014-06112
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 168 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

De främsta målen för projektet var att stärka samarbetet mellan svenska och internationella forskare inom öppen innovation och att öka kompetensen kring metodik och publicering av öppen innovationsforskning. Projektet har avlöpt enligt plan och vi lyckats attrahera många deltagare till de seminarier och workshops som ordnats. Därmed har projektet väl uppfyllt de mål som vi ställt upp. Projektet har lyckats i sin ansats att bygga en stark bas för vidare samarbete, och redan givit prov på goda samarbetsmöjligheter genom de gemensamma publikationer och presentationer som skapats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att ett gott samarbete etablerats med en internationell toppforskare inom öppen innovation. Vi har fördjupat kompetensen inom området genom att arrangera 3 seminarier/workshops för både akademiker och praktiker. Genom samarbetet har vi fått möjlighet att presentera vår forskning på en konferens som årligen samlar världens främsta managementforskare, och ger oss möjlighet att specifikt lyfta vikten av aktionsforskning inom området. Vi har dessutom samförfattat en journalpublikation tillsammans med Prof Bogers.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde ett antal workshops och seminarier tillsammans med Prof Bogers. Prof Bogers gästforskarperiod delades upp i flera besök under våren/sommaren 2015, vilket gav oss en möjlighet att sprida ut de olika aktiviteterna över tid. Workshoparna och seminarierna var välbesökta och uppskattade, speciellt av de praktiker som vi hade möjlighet att bjuda in. Då det finns flera forskargrupperingar inom Chalmers som intresserar sig för öppen innovation, fanns det också goda förutsättningar för Prof Bogers att diskutera, dela kunskap och knyta kontakter på flera håll.

Externa länkar

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/utveckling-av-en-forskningsagenda-oppen-inno.aspx

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.