Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av användargränssnitt till optimeringsalgoritm för nationell och internationell marknadsanalys

Diarienummer
Koordinator SOWNDER AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Vi har i projektet utvecklat ett interaktivt användargränssnitt (GUI) som på ett illustrativt sätt visar beslutsstödets potential och funktionalitet. Gränssnittet visar på ett lättförklarligt sätt att bytestider mellan två på varandra följande operationer minimeras och samtidigt maximeras utnyttjandegrad av operationssal och kirurg. Sownder har vidareutvecklat en optimeringsmodell som schemalägger operationer och personal så att produktionen kan ökas med 30% med bibehållen personal, alternativt kan produktionen bibehållas med införande av 6-timmars arbetsdag.

Resultat och förväntade effekter

Effekter av verktyget är att operations- och personalplanering sker synkroniserat på ett så optimalt sätt som möjligt, med möjlighet att i realtid utvärderas. Personal som planerar operationer får nu ett datastött verktyg som underlättar och effektiviserar schemaläggning. Möjlighet att i realtid övervaka kostnadseffektivitet genom att beräkna personalresurser i förhållande till produktion tillkommer med snabb uppföljning.

Upplägg och genomförande

Juni/Juli: Optimering av verktyg, anpassning av modell till lösare Juli/Augusti: Flytta operationer i ett schemaförslag genom drag-and-drop funktionalitet, Uppdatera GUI i javascript, Uppdatera och anpassa backend Augusti/September: Stöd för import av personalschema, Skapa ny sida i webverktyget, Lägga till importfunktion i backend, Utveckling av Demoverktyg. September/Oktober: Förberedelse till individuellt schema i smart phone, Importfunktion i backend, Utveckling av Demoverktyg. Projektmöten har genomförts kontinuerligt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01102

Statistik för sidan