Utveckling av additivt tillverkade kylkomponenter med mikro- och minikanaler

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Energivetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2020 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer - 2020

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att utveckla kylkomponenter med mikro- och minikanaler genom att dra nytta av den designfrihet som erbjuds med additiv tillverkning. Projektet kopplar ihop industriella partner från olika sektorer, d.v.s. energisektorn som representeras av Siemens Energy, och transportsektorn som representeras av Setrab. Projektet kommer att producera en effektivare (> 25 %) utvecklingsmetod, d.v.s. snabbare, billigare och med en ökad kvalitet, jämfört med konventionella konstruktions- och tillverkningsmetoder.

Förväntade effekter och resultat

Genom att ta ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och kombinera CFD-simuleringar (Computational Fluid Dynamics) med digitaldesign och AM-teknologi kommer nya lösningar för kylkomponenter med betydligt lägre vikt, högre värmeöverföringsprestanda och lägre tryckfall att utvecklas och ny kunskap om vätskeflödet och värmeöverföringen i AM-producerade mikro- och minikanalers kylkomponenter kommer att genereras och spridas till andra industrisektorer

Planerat upplägg och genomförande

* Projektets 3 partners kommer att träffas den 28/1 för ett 4-timmars start-up möte. På detta möte kommer beslutsstruktur, mötesstruktur m.m. att beslutas. * Utlysning av en postdoc tjänst har skett. * Arbetet med ett projektavtal har påbörjats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 januari 2021

Diarienummer 2020-04259

Statistik för sidan