Utveckla en IP-strategi för CloneOpt

Diarienummer 2018-04673
Koordinator CLONEOPT AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vårt mål är att identifiera och konsolidera den immateriella tillgångar som potentiellt finns inbäddad i CloneOpt.

Förväntade effekter och resultat

Vår förväntan är att vi kommer att arbeta nära IP-konsulten för att granska IP inom CloneOpt. Kunskapen som genereras kommer att hjälpa oss att utveckla vår affärsstrategi.

Planerat upplägg och genomförande

Vi föreslår ett arbete med Novitas Patents för att utveckla en affärsstrategi för den immateriella tillgånagar som är inbäddad i CloneOpt. Projektet kommer att bestå av tre delar 1. Analys av befintliga och potentiella IP-tillgångar 2. Marknadsföring och konkurrens 3. Utveckla IP-strategi

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.