Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckla en IP-strategi för CloneOpt

Diarienummer
Koordinator CLONEOPT AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla en strategi för att identifiera och hantera företagets immateriella tillgångar.

Resultat och förväntade effekter

Vi ska använda slutrapporten för att styra våra beslut under de närmaste månaderna och åren.

Upplägg och genomförande

I projektet granskade vi den befintliga IP-portföljen, identifierade viktiga IP-tillgångar och identifierade möjliga licenstagare och konkurrenter. Dessutom diskuterade vi möjligheter till förbättring av patentportföljen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2018

Diarienummer 2018-04673

Statistik för sidan