Utvärdering av kompositstrukturer med skräddarsydda termoelastiska 3D-egenskaper

Diarienummer 2018-03007
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med nuvarande projekt är att testa och med hjälp av experiment utvärdera mekaniska prestanda i strukturer med skräddarsydda egenskaper i alla riktningar. Projektets medverkande kommer även att titta på möjligheten att ta patent på metodiken för att tillverka strukturer med kravsatta termomekaniska egenskaper både i och ut ur planet.

Förväntade effekter och resultat

I det nuvarande arbetet ingår interaktiv utveckling av kompositmaterialet, experimentell karaktärisering och utvärdering. Projektet behandlar en viktig aspekt gällande kompositmaterial; on demand, fördefinierade out-of-plane termomekaniska egenskaper. Ett framgångsrikt resultat kommer, förutom att skapa ett underlag för en patentpublikation, även främja Elitkomposit som en exklusiv leverantör av kompositmaterial med skräddarsydda tredimensionella egenskaper.

Planerat upplägg och genomförande

För att fullfölja projektets mål krävs två olika testuppställningar, kupongprover och prover på strukturer. Lämpliga testuppställningar kommer att utvecklas för att kunna testa båda typerna av prov. Proverna görs var för sig och utvärderas. Om budgeten tillåter kommer även vissa inledande simuleringar göras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.