Utvärdering av kompositstrukturer med skräddarsydda termoelastiska 3D-egenskaper

Diarienummer 2018-03007
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - april 2019
Status Beslutat