Uthållig utveckling av vattenbruk: Miljösystemanalys av alternativa scenarier

Diarienummer 2013-05680
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Göteborg
Bidrag från Vinnova 40 500 kronor
Projektets löptid januari 2014 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att kandidaten skulle kunna besöka SIK för att lära känna institutionen och bekanta sig med både Sverige och svensk vattenbrukssektor och skriva en ansökan. Alla dessa mål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultatet av planeringsanslaget är att en ansökan för ett postdoc-projekt har skickats till VINNOVA.

Upplägg och genomförande

Det har gått mycket bra att arbeta med kandidaten, han har snabbt kommit in både i gruppen och i forskningsområdet, som delvis är nytt för honom.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.