Utbyte för Innovation i Sjukvården

Diarienummer 2015-06585
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Mobility of individuals for innovation

Syfte och mål

Projektet syftar till att stärka samverkan mellan SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut och sjukvården i Västra Götalands regionen (VGR). Djupare samverkan mellan parterna ska utveckla kapacitet för att identifiera och utforska behov och utmaningar i sjukvården. Projektledaren ska utveckla kompetens i gränssnittet mellan teknik och sjukvård. Syftet uppfylldes genom utvecklandet av nätverk och kunskap i projektet. En ökad förståelse för organsationernas förutsättningar förväntas leda till ökad samverkan.

Resultat och förväntade effekter

Projektledaren har erhållit en översiktlig förståelse för sjukvårdens verksamhet och utmaningar vilket behövs för att aktivt kunna delta i diskussioner med personer som arbetar inom sjukvården. Projektledaren kan tillämpa innovations- och designmetodik för att tydliggöra problemställningar i sjukvården. Utvecklingsförslag konkretiserades genom ansökan ”Närsjukvård 2.0” som beviljades anslag av VGR. Projektet förväntas leda till fler projekt i samverkan mellan RISE och VGR

Upplägg och genomförande

Kunskapsbyggande aktiviteter omfattade observationsstudier på klinik, arbetsmöten, intervjuer och workshops, analys och rapportering. Projektet fokuserade initialt på research och utveckling av hypoteser genom intervjuer med vårdpersonal och aktörer i sjukvårdens innovationsorganisationer. Researcharbetet omsattes sedan i uppsökande aktiviteter med 5 kliniker vilket ledde till ett förslag på en fortsättning av innovationsaktiviteter på en klinik. Utmaningar som bör adresseras var främst schemaläggning av aktiviteter och kommunikation kring innovation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.