Urbanisering och formalisering av Järnkoll (UrbanKoll)

Diarienummer 2018-00797
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 2 085 001 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2017-05078-en

Syfte och mål

Det pågående projektet Järnkoll och det nya URBANKOLL syftar till att skapa kontaktytor mellan företag och gymnasieelever samt öka kännedomen om, och attraktiviteten hos, stålindustrin som arbetsgivare. Projektet ska skala upp och göra Järnkoll ”på riktigt”, med ordentlig struktur, formaliserad verksamhet och tydliga processer. Genom att skala upp Järnkoll tas befintliga rutiner och kontaktnät tillvara och vidareutvecklas. URBANKOLL ska öka upptagningsytan genom att knyta helt nya skolor, främst i storstadsområden, till industrin med mål att bredda mångfalden.

Förväntade effekter och resultat

URBANKOLL kommer att resultera i ett färdigt och långsiktigt koncept för nätverkande mellan gymnasieelever och företag för att höja intresse och kunskap om teknik och industri. För att säkra en långsiktig potential hos konceptet ska utvärderingsrutiner och nyckeltal för genomslagsmätning ha utvecklats. Vid projektets slut ska följande vara uppnått: 20 medverkande skolor där 6 ligger i storstadsområden. 12 medverkande företag

Planerat upplägg och genomförande

Övergripande genomförande 1. Formell verksamhetsbeskrivning 2. Utöver de aktiviteter som ingår i Järnkoll kommer ett antal nya aktiviteter att utvecklas. 3. Utökning av antalet skolor 4. Utökning av antalet medverkande företag 5. Implementera av nya aktiviteter 6. Ta fram mätmetoder och nyckeltal 7. Mätning och utvärdering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.