Urbanisering och formalisering av Järnkoll (UrbanKoll)

Diarienummer 2018-00797
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 2 085 001 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2021
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin