Upphandling av äldreomsorg i Sollentuna kommun Partnerskap med fokus på förbättrad kvalitet

Diarienummer 2014-01325
Koordinator Sollentuna kommun
Bidrag från Vinnova 776 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har varit att ta fram en prototypmodell för bedömning av kvalitet i upphandling av äldreomsorg. Modellen ska användas i partnerskapet mellan Sollentuna kommun och vårdföretag för att under hela avtalsperioden förbättra kvaliteten i form av effektivare användning av skattemedel och ökad kundtillfredsställelse för brukarna av äldreomsorgen.

Resultat och förväntade effekter

Detta utvecklingsprojekt har resulterat i ett paradigmskifte inom upphandling av äldreomsorg, från att upphandla på endast statiska skall-krav som inte möjliggör utveckling, till att nu i och med integrationen av kvalitetsmodellen kunna upphandla med en dynamisk utvärderingsmodell som möjliggör utvärdering och förbättring under hela avtalsperioden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts under ledning av SIQ med workshops, där Sollentuna kommun och vårdföretag har varit delaktiga i utvecklingen av kvalitetsmodellen och formandet av partnerskapet mellan kommun och vårdföretag under avtalsperioden. Tre workshops har genomförts under perioden juni 2015 till oktober 2015. Ett avslutade arbetsmöte genomfördes i december 2015 med målet att revidera kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget och minska skall-kraven till följd av integrationen av kvalitetsmodellen. Därtill har tre styrgrupps- och ett referensgruppsmöte genomförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.