Uppdatera underlag för FKG-seminarer, april och oktober 2013

Diarienummer 2013-05082
Koordinator Ulf Svensén Teknikkonsult
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ´Uthållig produktion i höglönelandet Sverige´ tog under år 2012 fram underlag för en produktionskonferens i regi av FKG och forskningsstiftelsen IMIT. Materialet behövde uppdateras eftersom konferensen flyttades fram till april 2013. Det uppdaterade materialet kunde -kompletterat med information om det nationella tyska forskningsprojektet Industrie 4.0 - användas vid ännu en FKG/IMIT-produktionskonferens i oktober 2013. De båda konferenserna bevistades av ca 80 deltagare.

Resultat och förväntade effekter

Bidra till att vidmakthålla och utveckla verkstadsindustrins produktionstekniska nivå med speciell inriktning mot fordonsindustrin och dess leverantörer inom FKG. Flera av åhörarna - speciellt vid konferensen i oktober - önskade mera information.

Upplägg och genomförande

Två PowerPoint-presentationer - en för varje konferens - togs fram inom projektet. Se bilagorna. Vid liknande ev. projekt i framtiden kan man diskutera hur kostnaden/tiden för att ta fram grundmaterialet skulle kunna användas inte bara för två konferenser utan också för andra aktiviteter t.ex. tidningsartiklar och andra typer av presentationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.