Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid-repeat sjukdomar

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Laboratory Medicine
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla behandling för neurodegenerativa triplet-repeat-sjukdomar. Målet är att ta fram syntetiska oligonukleotider som nya läkemedel för Huntingtons sjukdom och Friedreichs ataxi.

Förväntade effekter och resultat

Behandlingen förväntas fördröja sjukdomsprocessen och eventuellt förebygga den. Projektet har två inriktningar, industriell utveckling av den patentsökta produkten parallellt med akademisk forskning.

Planerat upplägg och genomförande

Vårt fokus är att testa vår behandlingsprincip i olika sjukdomsmodeller samt undersöka potentiella strategier inom affärsutveckling som skall leda till en verksam produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2019

Diarienummer 2019-01534

Statistik för sidan