UCLA GAP

Diarienummer 2016-02884
Koordinator WEB MANUALS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 116 979 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att stödja Web Manuals Sweden AB i utvecklingen av en strategi för marknadsinträde på den amerikanska marknaden och utveckling bolagets övergripande tillväxtstrategi.

Resultat och förväntade effekter

Bolaget har fått nya insikter som möjliggjort en förfining av bolagets tillväxt- och etableringsstrategier på den amerikanska marknaden.

Upplägg och genomförande

Web Manuals GAP-team omfattade 6 MBA-studenter vid UCLA Anderson School of Management. De genomförde 156 intervjuer med befintliga kunder, potentiella kunder, konkurrenter, industriexperter och anställda hos Web Manuals.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.