Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UAV systems and applications

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Division ICT SICS East
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Besöket i Brasilien och fyra städer samt flera institutioner och organisationer gällande möjligheter till framtida forsknings och utvecklingssamarbete var mycket lovande. Det visade sig att forskningsfronten och intressen samanföll till stora delar och att det trots en del språkförbistring i början var ovanligt lätt att hitta samarbetspartner.

Resultat och förväntade effekter

Reultatet blev över förväntan från de matchningsmöten som genomfördes. Kontakterna fördjupades och utvecklades till fler personer vid möten på Vinnova i Stockholm samt på Ingenjörsvetenskapsakademien. Det fanns även ett antal svenska intressenter som fick upp ögonen för varndra under dessa möten vilket underlättade kontakten med brasilianska partner.

Upplägg och genomförande

Resan genomfördes i rasande fart med sena nattflygningar och dagar fyllda med möten. Tror att det skulle varit mer givande om vi hade haft något mer tid på oss att även sitta ner och diskutera praktiskt genomförande an ansökningar mm.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 september 2019

Diarienummer 2019-03684

Statistik för sidan