Trovisio - Dags för maktskifte i konsultbranschen

Diarienummer 2018-01171
Koordinator Trovisio AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Projektet består av att ta fram en fungerande beta-prototyp av Trovisios web-baserade system inklusive modulen "Virtuellt rum", där kund kan söka, hitta och skapa det bästa möjliga teamet utifrån kompetens, personliga egenskaper och drivkrafter. Parallellt med detta sker en marknadsbearbetning för att validera att vår idé håller hos våra tänkta kunder/användare. Minst en samarbetande kund ska kontrakteras, s.k. Betakund som kan börja testa systemet med ett mindre antal konsulter så att värdefull feedback om vår funktionalitet återkopplas så att marknaden får rätt produkt.

Förväntade effekter och resultat

Konsultköpare kommer genom Trovisio att snabbare och på ett mer proaktivt sätt kunna planera sin projekttillsättning. De kommer blixtsnabbt att hitta rätt kompetens med rätt egenskaper och drivkrafter och därav höja teamdynamiken och sin organisations innovationskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Designa och konstruera modulen "Virtuellt rum" med en snygg och enkel grafisk design. Kund ska kunna lägga in och hantera anställda och är dessa profilerade enligt DISC ska deras personlighet synas på profileringskartan. Konsulter som hittats via sökfunktionen syns som konsulter på profileringskartan, så att kund enkelt ska kunna välja rätt konsult för teamet, avseende egenskaper och drivkrafter.

Externa länkar

www.trovisio.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.