Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trovisio - Dags för maktskifte i konsultbranschen

Diarienummer
Koordinator Trovisio AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla Trovisios produkt samtidigt som vi utvecklade vår marknadsnärvaro på ett mer kraftfullt och fokuserat sätt. Finansieringen från Vinnova har gjort detta möjligt och vi har nu både en bättre och mer funktionell produkt samt ett helt annat läge på marknaden genom de sälj- och marknadsaktiviteter vi kunnat genomföra.

Resultat och förväntade effekter

Produkten har utvecklats på både en generell nivå med högre kvalitet och med en anpassad hemsida. En helt ny delprodukt har tagits fram - Team Creator, som revolutionerar sättet våra kunder bygger sina team (både med interna resurser samt externa konsulter). Produkten har fått stort genomslag och vi samtalar idag med större kunder på ett helt annat sätt än tidigare.

Upplägg och genomförande

Produktutvecklingen har skett på ett strukturerat sätt enligt modern agil digital produktutveckling. Kravinsamling har genomförts mot framtida potentiella kunder och programutvecklingen har genomförts enligt KanBan-teknik. Moderna och relevanta verktyg har använts. Kund och marknadsaktiviteter har bedrivits med ett stort antal externa möten och workshops. Varje möte har hjälpt oss att bygga vidare på vår kravmassa, som enligt modern agil programvaruutveckling är kärnan i utmanginen att hitta till rätt mål.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01171

Statistik för sidan