TRINE

Diarienummer 2015-05434
Koordinator Triple Impact Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att utveckla en teknisk plattform för att kunna expandera vår verksamhet och finansiera flera projekt. Syftet och målet med utvecklingsprojektet uppfylldes med gott resultat och överträffade våra initiala förväntningar. projektet har definitivt lett till att lägga grunden för en expansion av verksamheten nationellt och internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet och förväntade effekter är att vi nu efter innovationsprojektet har en bättre förståelse av våra kunder och har därmed kunnat få tid och kunskap nog att utveckla den tekniska lösningen i linje med vår kundförståelse. Projektet har därmed direkta positiva effekter på företaget i stort och dess förmåga att växa.

Upplägg och genomförande

Tack vare extra resurser har vi kunnat lägga ner tid på att arbeta nära kunder. Vi har också kunnat hålla oss väldigt nära ursprungsplanen vad gäller genomförande. Inom bolaget har det varit framförallt marknads- och programmeringssidan som har varit djupast involverade i projektet vilket också har varit en av framgångsfaktorerna. Kombinationen av teknisk kunskap och kundkännedom ledde till ett mycket bra slutresultat.

Externa länkar

The platform where projects are finance by crowdinvestors.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.