TravelHack 2013

Diarienummer 2012-04255
Koordinator Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Travelhack 2013 anordnades som en aktivitet för att marknadsföra Trafiklab och samtidigt driva frågan om öppet data i kollektivtrafikbranschen. Tävlingen var en uppföljning av den tävling West Coast Travelhack, som anordnades 2011. Travelhack är en tävling som har till syfte att inspirera till skapandet av digitala tjänster för att göra resande med kollektivtrafiken mer attraktivt.

Resultat och förväntade effekter

11 681 unika besökare på travelhack.se (6 november 17 mars) 202 som registrerade sig och började tävla 51 kompletta bidrag (20) 21 finallag (20) 79 deltagare på finalen (76) 361 likes på Facebook (166) 166 följare på Twitter (43) 1 882 tittare på Bambuser (2 234) 42 artiklar hittills (14) Travelhack2013 femte mest spridda hashtaggen på lördagen 450 påbörjade twitter-konversationer under finalveckan, varav 250 under finalhelgen Under denna period ökade också antalet registrerade medlemmar på Trafiklab.se från 1000 till 1498.

Upplägg och genomförande

Travelhack levererade över förväntan kopplat till de mål som var uppställda för projektet. Projektet fick ett starkt genomslag bland tredjepartsutvecklare och i branschen samt ledde fram till ett flertal prototyper till tjänster med stark potential att bli livskraftiga över tid.

Externa länkar

Här kommer tävlingens webbplats lanseras preliminärt 6e december

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.