TravelHack 2013

Reference number 2012-04255
Coordinator Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration December 2012 - May 2013
Status Completed

Purpose and goal

Travelhack 2013 anordnades som en aktivitet för att marknadsföra Trafiklab och samtidigt driva frågan om öppet data i kollektivtrafikbranschen. Tävlingen var en uppföljning av den tävling West Coast Travelhack, som anordnades 2011. Travelhack är en tävling som har till syfte att inspirera till skapandet av digitala tjänster för att göra resande med kollektivtrafiken mer attraktivt.

Results and expected effects

11 681 unika besökare på travelhack.se (6 november 17 mars) 202 som registrerade sig och började tävla 51 kompletta bidrag (20) 21 finallag (20) 79 deltagare på finalen (76) 361 likes på Facebook (166) 166 följare på Twitter (43) 1 882 tittare på Bambuser (2 234) 42 artiklar hittills (14) Travelhack2013 femte mest spridda hashtaggen på lördagen 450 påbörjade twitter-konversationer under finalveckan, varav 250 under finalhelgen Under denna period ökade också antalet registrerade medlemmar på Trafiklab.se från 1000 till 1498.

Approach and implementation

Travelhack levererade över förväntan kopplat till de mål som var uppställda för projektet. Projektet fick ett starkt genomslag bland tredjepartsutvecklare och i branschen samt ledde fram till ett flertal prototyper till tjänster med stark potential att bli livskraftiga över tid.

External links

Här kommer tävlingens webbplats lanseras preliminärt 6e december

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.