Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trådlös vattenlarm-etikett ” Thin Film Detector”

Diarienummer
Koordinator TOLLCO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 257 008 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Med ny teknik skapa effektivare sätt att förebygga vattenskador på byggnadsmaterial i fastigheter, samt möta kravställningen som Boverket föreskriver. Uppfylls: Vår externa marknadsanalys säkerställer kundens behov av vattenlarmetiketten samt att kundens är beredd att betala mer än våra tidigare riktpriser. Analysen visar att 48% svarade att dom var villig att betala mellan 10-50 USD per system innehållande 5 vattenlarmetiketter och 1 centralenhet, 37% kunde tänka sig att betala 50-150 USD/system.

Resultat och förväntade effekter

Med stöd av genomförbarhetsstudien har vi föreslagit två olika systemlösningarna: alt 1. Aktiva vattenlarmetiketter med hub/centralenhet alt 2. Passiva vattenlarmetiketter med hub/reader Båda förslagen anser projektgruppen som aktuella i kommande Forskning och innovationsprojekt. Dessa förslag planerar vi att driva vidare i kommande Forskning och innovationsprojekt med betoningen att vi bara har för avsikt att driva vidare det första alternativet och att det andra alternativet bara är en möjlig reservplan.

Upplägg och genomförande

Projektplan: De utförda aktiviteterna är nu kartlagda och ligger till grund för en framtida produktutveckling samt för ett efterföljande Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI-projekt). Aktiviteterna är baserade på att ge Tollco ökad kunskap kring genomförbarheten samt potentialen för önskad lösning. För att nå de övergripande målen i kommande Forsknings- och Innovationsprojekt skall nya och mer målinriktade aktiviteter kartläggas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 november 2017

Diarienummer 2017-03543

Statistik för sidan