Towards zero defects in packaging technology

Diarienummer 2017-05399
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Hållfasthetslära
Bidrag från Vinnova 2 550 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång Forskarstudier i industrisamverkan inom Treesearch

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla experimentell metodik och numeriska modeller för kartongmaterial. I den experimentella delen av projektet ska exempelvis röntgenbaserade metoder att användas. Dessa metoder har fördelen att mikrostrukturen, det vill säga fibernätverket, kan studeras i detalj under belastning vilket leder till en ökad förståelse jämfört med klassiska metoder där oftast bara förändringar på kartongens utsida kan observeras. Genom numeriska modeller kommer exempelvis inverkan av belastningshastighet och inhomogeniteter på den slutliga produkten att studeras.

Förväntade effekter och resultat

Den experimentella delen av projektet kommer bidra till att öka förståelsen för de mekanismer som orsakar defekter vid konvertering av kartongmaterial. Vidare kommer de experimentella resultaten ligga till grund för utvecklingen av de matematiska / numeriska modellerna. Dessa modeller möjliggör att produkter och processer kan testas virtuellt och därmed optimeras innan de fysiskt existerar. Projektet kommer leda till att förpackningar med fel såsom veckbildning reduceras och t o m elimineras, vilket är av yttersta vikt då veck kan leda till otäta förpackningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer drivas i samarbetet med förpackningsindustrin. I projektet kommer förutom seniora forskare två doktorander vara aktiva. Doktoranderna kommer ha tillgång till både akademiska och industriella handledare. Genom att doktoranderna är kopplade till Wallenberg Wood Science Center så kommer de få tillgång till ett stort nätverk inom den fiberbaserade branschen. Projektresultaten kommer publiceras i internationella tidskrifter och vid internationella konferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.