Towards zero defects in packaging technology

Reference number 2017-05399
Coordinator Lunds universitet - Avdelningen för Hållfasthetslära
Funding from Vinnova SEK 2 550 000
Project duration February 2018 - February 2020
Status Ongoing
Venture 2017-04419-en
Call BioInnovation - Research studies within Treesearch

Purpose and goal

Syftet med projektet är att utveckla experimentell metodik och numeriska modeller för kartongmaterial. I den experimentella delen av projektet ska exempelvis röntgenbaserade metoder att användas. Dessa metoder har fördelen att mikrostrukturen, det vill säga fibernätverket, kan studeras i detalj under belastning vilket leder till en ökad förståelse jämfört med klassiska metoder där oftast bara förändringar på kartongens utsida kan observeras. Genom numeriska modeller kommer exempelvis inverkan av belastningshastighet och inhomogeniteter på den slutliga produkten att studeras.

Expected results and effects

Den experimentella delen av projektet kommer bidra till att öka förståelsen för de mekanismer som orsakar defekter vid konvertering av kartongmaterial. Vidare kommer de experimentella resultaten ligga till grund för utvecklingen av de matematiska / numeriska modellerna. Dessa modeller möjliggör att produkter och processer kan testas virtuellt och därmed optimeras innan de fysiskt existerar. Projektet kommer leda till att förpackningar med fel såsom veckbildning reduceras och t o m elimineras, vilket är av yttersta vikt då veck kan leda till otäta förpackningar.

Planned approach and implementation

Projektet kommer drivas i samarbetet med förpackningsindustrin. I projektet kommer förutom seniora forskare två doktorander vara aktiva. Doktoranderna kommer ha tillgång till både akademiska och industriella handledare. Genom att doktoranderna är kopplade till Wallenberg Wood Science Center så kommer de få tillgång till ett stort nätverk inom den fiberbaserade branschen. Projektresultaten kommer publiceras i internationella tidskrifter och vid internationella konferenser.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.