Top performance

Diarienummer
Koordinator SUSTAINABLE PERFORMANCE AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Eftersom vi meddelat att projektet ännu inte är avslutat kan vi i dagsläget inte beskriva uppfyllelsen. Projektet syftar till att ta fram ett verktyg som beskriver de mest prestationsdrivande faktorerna i elitidrottsklubbar i syfte att förbättra såväl individers, gruppers som klubbars prestationer. Förutom att kartlägga och beskriva de mest prestationsdrivande faktorerna inom idrotten är huvudsyftet med projektet att överföra denna kunskap till arbetslivet.

Resultat och förväntade effekter

Eftersom vi meddelat att projektet ännu inte är avslutat kan vi i dagsläget inte beskriva utfallet. Projektet kommer att profilera Sustainable Performance verksamhet ännu tydligare mot ´performance´. Idag finns inga motsvarande verktyg för idrottsvärlden vilket öppnar en helt ny marknad. Med tanke på det starka varumärke som elitidrotten har i Sverige och utomlands skulle framgångar på denna marknad betyda enormt mycket för varumärket.

Upplägg och genomförande

Eftersom vi meddelat att projektet ännu inte är avslutat kan vi i dagsläget inte beskriva analysen. Projektet omfattar studier av sex till åtta elitidrottsklubbar representerande fyra elitidrotter och fyra mindre/medelstora framgångsrika företag inom starkt konkurrenssatta branscher. Genomförandet omfattar intervjuundersökning, dokumentanalys, analys och vetenskaplig rapport samt utveckling och validering av kvantitativt kartläggningsverktyg. Till projektet knyts en referensgrupp bestående av framgångsrika idrotts- och företagsledare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.