TINC bidrag deltagaravgift i2i

Diarienummer 2015-06156
Koordinator IDEA2INNOVATION SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 47 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Vi har fått ökad kunskap om vad som krävs för en internationell expansion. Detta kommer definitivt kunna hjälpa oss med både expansion och kapitalanskaffning. Målet att identifiera en Product/Market fit samt en skalbar modell för försäljning och distribution på en internationell marknad anser vi vara delvis uppfyllt. Vi har dock fått verktyg för att arbeta med dessa frågor på kontinuerlig basis. Målet att formulera en attraktiv investerarpitch var direkt kopplat till TINC demoday och är uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Det arbete som vi gjorde i TINC resulterade i en uppgraderad och delvis verifierad affärsmodell. Den har varit en värdefull utgångspunkt för att ta nästa steg i vår tillväxt på den internationella marknaden och har lagt grunden för nästa steg i vårt arbete med att få in ytterligare kapital. Vi förväntar oss att detta leder till skalbar internationell expansion och att vi kan attrahera ytterligare kapital.

Upplägg och genomförande

Vi hade en person i Silicon Valley och genomförde Skype-möte med organisationen på hemmaplan varannan dag. Det var bra för att få kontinuitet och transparens, men arbetsamt pga arbetsbelastning och tidsskillnaden. Vi utvecklade vår affärsmodell och provade på mentorer, andra personer som vi intervjuade samt med kunder på hemmaplan. Mycket nyttigt Demoday och investerarpitchen var extremt nyttig. Det blev en motiverande milstolpe och framtagande, presentation och feedback var extremt givande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.