The Paper Province 2.0- En storskalig demonstrator för skogsbaserad bioekonomi

Diarienummer 2016-04227
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 24 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Paper Province 2.0 ska vara den ledande kompetensnoden för skogsbaserad bioekonomi, positionera sig internationellt som innovationsmiljö och fungera som lärande exempel, genom Värmland som demonstrator och verklighetstestbädd, för övergången till en biobaserad samhällsekonomi. Utifrån tjänsteperspektiv med fokus på nyttiggörande ska produkter och tjänster realiseras och industrialiseras. Det handlar om produkter och tjänster som leder till hållbar tillväxt och stark svensk konkurrenskraft. Paper Province 2.0 ska till vara regionens styrkeområden; upparbetat samarbete, stark produktionsinfrastruktur, stor kunskap om tjänsteperspektiv och bred användar- samt teknikkunskap inom det skogliga området.

Förväntade effekter och resultat

-Fungerande, långsiktigt hållbara produkter, tjänster och processer som bidrar till att en skogsbaserad bioekonomi utvecklas och kommersialiseras och dessutom används i vår region, nationellt och internationellt -Öppna samarbeten och utvecklade länkar med andra kluster, nätverk, akademi och institut, nationellt och internationellt för att tillsammans skapa lösningar som svar på den globala klimatutmaningen. Initiativet involverar även andra branscher och sektorer och bidrar till en ökad förståelse för betydelsen av kunskap runt genus, jämställdhet och mångfald -En mätbar ökning av nystartade företag inom området Ökad involvering från offentlig sektor och civilsamhället

Planerat upplägg och genomförande

Koppla och katalysera samverkan med andra innovationsmiljöer inom bioekonomi och andra sektorer och discipliner som är relevanta. Möjliggöra innovationssamarbeten, samarbete för kunskapsutveckling - kunskapsbildning och bygga internationella länkar genom att vara aktiva väl i nationella som internationella sammanhang. Bli skogliga bioekonomins verkstad inkl. experter på kommersialisering och tjänsteinnovation. Nyttja regionens kompletta värdekedjor, få intressenter utifrån att etablera sig och förverkliga allt från prototyper till full produktion. Involvera många aktörer i att utveckla och demonstrera innovationer för att skapa regional uppslutning och kraftsamling. Kompetensförsörjning är ett avgörande område. Aktiviteter för relevant framtida kunskap, ökad jämställdhet och mångfald.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.