Testcenter för vindkraft i kallt klimat

Diarienummer 2013-04353
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Karlstad
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Den fysiska platsen för etablering av ett fullskaligt testcenter för vindkraft i kallt klimat ska uppfylla klimatiska krav och ha en god sannolikhet för att kunna få tillstånd enligt miljöbalken. Det första urval av platser stötte under mera detaljerad utredning på faktorer som gjorde att dessa behövde överges en efter en. Vid övertagande av projektet genom RISE (tidigare SP) fick projektet därmed ta ett omtag med en ny GIS-analys. Vidareutveckling av affärsplan, ägande, finansieringsscenario och affärsmodell har skett så långt som möjligt.

Resultat och förväntade effekter

Intresset för testcentret är stort inom såväl forskningen som hos turbin- och systemleverantörer. Planerna för testbädden har presenterats och diskuterats på ett antal konferenser och dess relevans är obestridd. Kontakter med samarbetspartner och möjliga framtida kunder har etablerats under projektets gång och ska framöver utvidgas.

Upplägg och genomförande

Den ursprungliga genomförandeplanen har genomförts så långt som möjligt. Med ny projektkoordinator skapades en ny genomförande plan som stöttade sig på parallella processer: För att stärka projektets möjligheter att hitta en lämplig och gångbar plats har man samtidigt valt att lägga fokus på både utveckling av relevanta partnerskap och intensifierad kommunikation med framtida kunder och intressenter. Detta arbete fortsätter i ett nytt projekt.

Externa länkar

Cold Climate Test A Hot Spot for Icy Wind Power

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.