Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TESTBÄDD SKELLEFTEÅ LASARETT (FÖRBEREDELSE)

Diarienummer
Koordinator Region Västerbotten - Landstingsfastigheter
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Syftet är att utveckla och etablera Skellefteå lasarett som en unik testmiljö för framtagande av innovativa, hållbara och digitala lösningar. Uppnådda mål - Behovsanalys (testbehov och användare är identifierade) - Etablerad aktörskonstellation - Omvärldsanalys - Miljömässig nytta är kvantifierad och dokumenterad - Kvantifierad uppskattning av det aktuella teknikområdets tillväxtpotential - Kvantifierad uppskattning av testbäddens marknad framtagen - Initial testbäddsspecifikation avseende både hård- och mjukvara - Genomförandeplan för kommande fas framtagen

Resultat och förväntade effekter

Projektets genomförda analyser, behovsanalys och omvärldsanalys bekräftar den initiala hypotesen om behovet av ett lasarett som en testbädd, där störst behov av test finns inom energi och logistik. Detta förberedelseprojekt har även tagit fram ett förslag på en testbädd och hur testbädden kan byggas och implementeras. För att etablera en testbäddsverksamhet planeras att söka ett genomförandeprojekt inom Vinnovas riktade utlysning för beviljade förberedelseprojekt.

Upplägg och genomförande

Analyserna i förberedelseprojektet är strukturerade enligt modellen, 6T. Theme- vilket problem löser Testbädden? Team vem ska implementera och driva testbädden? Technology vilka teknologier är intressanta att utveckla och verifiera? Terrain vilka alternativ har kunden, konkurrenssituationen? Traction kundattraktivitet samt Terms villkor och avtal. Följande metoder/arbetssätt har används: - Styrgruppsmöten - Analyser, omvärldsbevakning och faktainsamling - Intervjuer och möten med potentiella testare och testbäddsutvecklare. - Arbetsmöten/Workshops

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03690

Statistik för sidan