TESTBÄDD SKELLEFTEÅ LASARETT (FÖRBEREDELSE)

Diarienummer 2018-03690
Koordinator Västerbottens läns landsting - Landstingsfastigheter
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Vår ambition är att utveckla och etablera Skellefteå lasarett som en unik och världsledande testmiljö för framtagande av innovativa, hållbara och digitala lösningar. Landsting och kommun tillsammans med näringsliv och akademi har en enastående möjlighet att skapa synergieffekter då ett helt sjukhus kan etableras som långsiktigt hållbar testmiljö för framtiden.

Förväntade effekter och resultat

Vi vill utveckla ett helt, medelstort svenskt sjukhus till att vara en testbädd där olika aktörer får möjlighet att utveckla och testa produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar. Det innebär inte bara att en fysisk miljö finns tillgänglig utan också en kultur där innovationer och nytänkande skapas. Vidare är ambitionen att i första hand titta på områden som ej är direkt vårdrelaterade men ändå är helt nödvändiga för att ett sjukhus skall fungera i relation till samhället i övrigt.

Planerat upplägg och genomförande

I förberedelseprojektet är målet är att identifiera nödvändiga förutsättningar för att kunna etablera Skellefteå lasarett som en testbädd för nya hållbara lösningar inom i första hand områdena energiförsörjning, hållbarhet, logistik och informations- och kommunikationsteknik. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas löpande. Planerade aktiviteter: Behovs- och marknadsanalys Omvärldsanalys Jämställdhetsanalys.Analysera hur testbädden tar hänsyn till relevanta jämställdhetsaspekter Projektbeskrivning och etablering av projektorganisation

Externa länkar

N/A

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.