Tanklös WC - innovativ vattenbesparande toalett

Diarienummer 2013-03172
Koordinator CDUP AB
Bidrag från Vinnova 164 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Detta planeringsprojekt initierades för att testa den tekniska lösningen samt för att utvärdera marknadens behov av de egenskaper som produkten kan erbjuda. Marknadskartläggningen bekräftar att de behov som produkten kan fylla, väl matchar de efterfråganstrender som finns idag. Det gäller inte bara vattenbesparing utan även behovet av kompakta lösningar, billig massproduktion eller leverans av exklusiva designtoaletter. Tester med prototypen visar att konceptet med virveln fungerar i praktiken och att testmaterialet av lätta partiklar sugs ned i vattenlåset.

Resultat och förväntade effekter

Tester med prototypen visar att konceptet med virveln fungerar i praktiken. Vattenlåsets volym har stor inverkan på spolförmågan och det behövs utvecklingstid på att minimera volymen, utan att inkräkta på kraven från EN 997. Prototypen har idag en 25% större vattenvolym i vattenlåset än den klassiska toan. Tillgängligt vattenflöde är förstås viktigt. Det tappvatten vi provat med levererade 27 liter/min vid 5,4 bars tryck. Vi skulle spontant säga att Buttler måste kunna fungera bra även vid ett flöde på 15 liter/min.

Upplägg och genomförande

Upplägget: Projektledning: cdUp AB Västerås Patenthjälp: Swea IP Law Västerås Marknadskartläggning: Bergman & Bjerne i Västerås Flödessimuleringar: åF i Göteborg 3D ritningar och konstruktion: Myra Industriell Design Stockholm Prototyptillverkning: Nanjing Bea i Kina Formgivningsidéer: LAJ i Västerås Laboratorieförsök: cdUp AB i Västerås Genomförandet har följt planen väl men vi gjorde följande justeringar på vägen. Kompletterade med flödesberäkningar. Gjorde prototypen i utbytbara delar. Tillverkade i CN istället för SE. CNC istället för 3D.print.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.