System för Internationell Talangcertifiering

Diarienummer 2013-03802
Koordinator STUDENT COMPETITIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att vrida om företagets affärsmodell från att sälja rekryteringstävlingar på arbetsintensiv konsultbasis, till en mer skalbar SaaS-modell. Målen för produkten är uppnådda: vi har utvecklat ett av världens mest avancerade rekryteringsverktyg och lyckats med omställningen av organisationen som krävts för att matcha den nya affärsmodellen. Strukturen som lagts för fortsatt expansion av Sqore under 2014 har varit avgörande för vår tillväxt och vi står nu starkt rustade för att kunna växa kraftigt det närmaste året.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av nära två års utveckling är Sqore, en SaaS-plattform där företag och organisationer kan optimera sin rekryteringsprocess med avancerad tävlingsteknologi. Vi har skapat 1) ett poäng- och rankningsverktyg för att registrera och jämföra kunskapsdata över landgränser. 2) en digital portfölj som tillåter kandidater att demonstrera sina kunskaper över landgränser. 3) En ny affärsmodell som baseras på SaaS-produkten, istället för den tidigare konsultmodellen.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsdelen har varit omfattande och det är nu många, många tusen timmar som lagts på produkten Sqore. När vi nu lanserar känns det som att det är en solid produkt med riktigt vassa funktioner som kommer ut, där vi har haft nära dialog med våra partners i utvecklingen. Att ändra affärsmodellen har varit det svåraste i projektet. Det har påverkat samtliga delar i företaget och ändrat sättet vi mäter och utvärderar businessen på, samt tvingat oss att ändra alltifrån rapportering, till finansiell modell och supportsystemen för att leverera våra tjänster.

Externa länkar

Sqore´s platfrom (launching May 1)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.