System för bränslebesparing på stora fartyg

Diarienummer
Koordinator Q-TAGG R&D AB
Bidrag från Vinnova 1 561 780 kronor
Projektets löptid april 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att ta fram ett nytt system för bränslebesparing på stora fartyg. Projektet har tagit fram detta system genom omfattande forskning och utveckling tillsammans med Högskolan i Skövde och Mälardalenshögskola.

Resultat och förväntade effekter

En helt ny och unik produkt som spar stora mängder bränsle och minskar utsläpp på stora fartyg är klar för marknadslansering. Förväntade effekter är en marknadsgenombrott i år och snabb expansion de kommande åren.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med ett antal delprojekt som har koordinerats av en projektledare. Veckovisa uppföljningar av externa parter med videokonferens har varit ett bra och effektivt sätt att följa upp och sprida information till alla projektdeltagarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00301

Statistik för sidan