SYMAX Symbiotisk redesign genom laseröverförda maxlar av metallavfall

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Produkt och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Avfallsprodukter i metall ska oftast demonteras, sedan sorteras för att separera värdefulla metaller, innan de blir nedsmälta och därigenom användbara för metallproducenter och tillverkningsindustri igen. Förutom att produktvärde förloras så resulterar detta ofta i en nedgradering av legeringen. SYMAX mål är att demonstrera möjligheten att bygga delar direkt från plåtar av avfallsmaterial samt utvärdera den ekonomiska och miljömässiga potentialen för omkonstruktion av metallavfall utan att nedgradera material och för att minska processteg under återvinning.

Förväntade effekter och resultat

För metalldelar i slutet av sin produktlivslängd så siktar SYMAX mot en direkt modifiering av produkten så att den direkt är användbar igen. Värdefulla metallegeringar blir inte nedgraderade utan förflyttas till ett annat område/produkt. Stena Metall AB tillhandahåller demonstrator-fall för att visa genomförbarheten. En holistisk analys utförs av LTU för att estimera miljö-, ekonomi-, och designpotential, samt begränsningar av denna metod. Olika affärsscenarion kommer utvecklas och utvärderas.

Planerat upplägg och genomförande

Angreppssättet i SYMAX baseras på additiv tillverkning med den stora skillnaden att avfallsmaterial används som matningsmaterial. Subtraktiva och additiva metoder kombineras. Avfallsprodukter som förlorar mycket värde under återvinning samt smarta lösningar för omkonstruktion som är av intresse för kunden måste identifieras. Delens funktion kan vara liknande, ändras mycket eller till och med bli helt ny. Tekniska genomförbarhetstest (LTU), ekonomiska och ekologiska utvärderingar (LiU) och nätverkande (Stena Metall AB) kommer genomföras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juni 2019

Diarienummer 2019-02458

Statistik för sidan