Swedsoft - en ny branschorganisation för mjukvaruområdet i Sverige

Diarienummer 2014-06192
Koordinator TEKNIKFÖRETAGENS BRANSCHGRUPPER I SVERIGE AB - Swedsoft
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Swedsoft har uppfyllt målen med projektet. Under året har vi genomfört seminarier och workshops, för att sprida kunskap mellan branscher och mellan företag och akademin. år 2016 arrangeras fler tillfällen att mötas och utbyta erfarenheter. Vi har närmat oss EU, även om mycket fokus har legat på Sverige kring kompetensförsörjningsfrågorna. Vi har breddat medlemsbasen och fått in medlemmar från fler branscher samt ett utökat stöd från akademin. Att aktivt bygga medlemsbasen är dock ett arbete som kommer fortgå under en lång tid framöver.

Resultat och förväntade effekter

Förväntad effekt av projektet var att samla mjukvarusverige och att bli en representant för svensk mjukvara. Att andra i ökande grad ser oss som detta har blivit tydligt, vi får förfrågningar från myndigheter, företag och organisationer om att tycka till och engagera oss i projekt. Det finns dock mycket arbete kvar här, framför allt mot att fortsatt bygga medlemsbasen. Vi ser med tillförsikt på framtiden.

Upplägg och genomförande

För att få ut Swedsofts budskap har vi arbetat med att kommunicera mer och att delta på seminarier, workshops och andra evenemang anordnat av andra organisationer. Dessutom har vi arrangerat ett flertal egna seminarier och workshops, både i egen regi och i samband med Embedded Conference Scandinavia. Vårt aktiva sökande av samarbeten har resulterat i en ökad kännedom om oss samtidigt som vi etablerat kontakt med flera spännande organisationer, företag och myndigheter.

Externa länkar

Swedsoft.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.