Swedish Mining and Metal Producing Industry Research and Innovation Programme 2013-2016

Diarienummer 2013-01777
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centre of Advanced Mining and Metallurgy
Bidrag från Vinnova 8 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Programmets övergripande mål att stärka sektorns konkurrenskraft och hållbarhet genom ett antal aktivitetsområden och innovationsprojekt har påbörjats. Programmet har etablerats väl under de första åren och de första avslutade innovationsprojekten visar på konkreta resultat direkt kopplade till programmets övergripande mål och effektlogik. De genomförda utlysningar och övriga aktiviteter har haft god påverkan på att nå de övergripande målen.

Resultat och förväntade effekter

Programmet väntade mätbara resultat inom fyra aktivitetsområden "Science and Technology" , "Capacity Building", "Dissemination, Education and Training" och "Leverage". Dessa är uppföljda i detalj som en del av den utvärdering som genomfördes 2016 av Vinnova och visar på gott utfall på förväntade resultat och effekter.

Upplägg och genomförande

Programmets upplägg och genomförande har utvecklat under programmets gång med utgångspunkt i programansökan. Organisationsmodellen kvarstår med mindre förändringar. Processer har utvecklats i dialog med Vinnova för att skap tydlighet och transparens. Aktivtiter har utvecklats med hjälp av programmets effektlogik som uppdateras kontinuerligt med all inblandade behovsägare.

Externa länkar

http://www.sipstrim.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.