Swedish House of Finance

Diarienummer 2016-03321
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Swedish House of Finance har fortsatt att arbeta (mellan okt 2016-jan 2018) för att nå vårt mål: * Att skapa ett centrum för att stärka finansiell forskning i Sverige * Att samla styrka och få fördelar med skalan som möjliggör framtida expansion. * Att dela positiva yttre effekter med den privata, offentliga och akademiska sektorn i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Swedish House of Finance (ShoF) har etablerat sig som ett av Europas ledande forskningsinstitut. Centret erbjuder ett kursprogram för doktorander i ekonomi som är öppen för alla svenska finansdoktorander, ett datacenter som samlar in, processer och publicerar svenska finansiella data tillgängliga för alla svenska akademiker. SHoF organiserar seminarier, workshops och konferenser om aktuella ämnen som riktar sig till akademiker och beslutsfattare i den svenska finanssektorn.

Upplägg och genomförande

Nov. 2016 - Jan. 2018: * Ökad produktiviteten hos våra forskare och kvaliteten på vårt forskningsresultat i form av A-grade publikationer * Ökad deltagande i våra seminarier, konferenser och workshops för forskare och praktiker. * Förbättrad effektivitet och utnyttjande av databaser som distribueras via vårt forskningsdatacenter, som nu tillåter tillgång till alla akademiska forskare som är registrerade på svenska universitet. * Tillagd ytterligare ett universitet till vårt SHoF Academic Partner-program. Makroekonomi och finansiell ekonometri vid Örebro universitet

Externa länkar

homepage

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.